Tradice

Oddílový pokřik:

Hola, hola, hola hej,
kde je třeba, tam přispěj.
Připraveni ve dne v noci,
Čtveráci vždy ku pomoci.

Jsme Šlápoty z Budějic,
dřina pro nás není nic.
Ničeho se nebojíme,
věříme, že zvítězíme.

Družinové pokřiky:

Losi
Losi hoši kázně,
ti neznají bázně,
pravdu ctí a vždy ji hájí,
pro svou čest vše udělají.

Káňata
Ua, ua, ua í,
káňata vždy volají,
kupředu vždy chceme jíti,
čest a slávu si dobýti.

Rysi
Vrz, vrz, vrz,
je nás jenom hrst,
když se dobře připravíme,
ničeho se nebojíme.
Tady, kde jsi,
my jsme dobří rysi.

Bobři
Hou, hou,
bobři jdou,
peřej hučí, slunko vstává,
voda bobrům sílu dává.

Tradiční oddílové akce:

Zahajovací oheň - touto akcí začíná vždy nový školní rok činnosti oddílu. Setkáváme se u meteorologického sloupu u hlavní pošty. Odtud vyrážíme na Dobrou Vodu, kde v lomu hrajeme klasickou hru - stavbu co nejvyšší kamenné mohyly. Potom rozděláme slavnostní oheň a nový rok činnosti je zahájen.

Výprava indiánských her - výprava s tradičními disciplinami - ohňový běh, hod kyjevem na kyjev, zásekový běh, lov-střelba, souboj noži

VKDND - velké klání družin na dálku na chatách či chalupách. Stejné discipliny na dvou či třech místech souběžně.

Mistrovství oddílu v uzlování - klasická soutěž ve vázání šesti základních uzlů na čas se koná každý rok.

Vánoční slavnost- vzájemné dárky, cukroví a horký čaj v klubovně před vánoci

Zimní tábor - ve dnech mezi svátky bohužel málo kdy se sněhem

Čtverácká pouť - v posledních dnech roku jdou Čtveráci starších i nejstarších ročníků z Besednice přes Kohout na Čtverland a odtud do Beňáku

Světla přátelství - lednová oddílovka. Po dané trase je nutné přenést hořící svíčku

Mistrovství oddílu ve foukandě - únorová oddílovka, na které je uspořádán mezidružinový turnaj ve foukandě.

Kuličkiáda - oddílová schůzka na počátku dubna, kdy pořádáme mistrovství oddílu ve hraní kuliček.

Výroční výprava - klasická výprava konaná na počátku května. Připomínáme si na ní výročí založení oddílu. Přijíždějí se podívat staří čtveráci a hrají se tradiční oddílové hry.

Stavební výprava - klasická předtáborová výprava, kdy se buduje a připravuje vše potřebné, aby se tábor mohl rozjet.

Letní tábor - zakončení celoroční činnosti