Mistrovství ROBINZONA

 • Vyrob nádobku z březové kůry, která neteče.
 • Na jednoduchém stavu upleť rohož z trávy (sám).
 • Uvař lesní čaj a upeč chlebové placky.
 • Znej ty suroviny, které lze v přírodě jíst a k jídlu upravovat.
 • Vyřež ze dřeva praktickou věc

Mistrovství OHNIVCE

 • Na dvě zápalky zapal po sobě 15 ohňů, každý v jiném dni, jeden za nepříznivých podmínek.
 • S někým ve dvojici postav táborový oheň.
 • Uvař na jednom polenu litr vody do 15 minut, smíš použít jen sekeru.
 • Vyrob fáguly hořící 15 minut.
 • Do knihy zapiš a vyprávěj o tom jak, které dřevo hoří a k čemu se hodí - kouř, teplo, apod.

Mistrovství POUTNÍKA

 • Během jednoho školního roku a tábora překonej s oddílem či družinou celkem 85 km.
 • Přenocuj 8x pod širým nebem za použití réblu a celty.
 • Zúčastni se zdárně orientační hry za použití mapy.
 • Navštiv zvolená či určená místa našeho kraje (i s rodiči), vyber si jedno navštívení místo a o něm si zapiš do knihy.
 • Ukliď nepořádek v lese nebo vyčisti potok či studánku.

Mistrovství DŘEVAŘE

 • Vyrob topůrko, nasaď sekeru, nabrus ji.
 • Poraž určený strom mezi dva kolíky.
 • Vyrob sbírku kouřových otisků listů dřevin (15 ks).
 • Dokaž znalost různých dřevin, jejich dřev.
 • Ukaž a pojmenuj (vyprávěj) hlavní škůdce dřeva a huby zvané dřevokazné.
 • Opracuj kmen pořízem nebo ztesej.

Mistrovství BYLINKÁŘE

 • Dokaž, že znáš a ovládáš základní používání klíče k určování rostlin.
 • Ukaž v přírodě tobě určené byliny.
 • Nasbírej a nasuš 3 různé léčivky (množství a druh si urči).
 • Uvař dva léčivé odvary z bylin a znej jejich použití.
 • Do knihy si nalep obrázky a popisy chráněných rostlin v okolí tábořiště.

Mistrovství POSLA

 • Překonej indiánským během vzdálenost 5 - 6 kilometrů.
 • Odvysílej a přijmi zprávu v morseovce máváním, zvukem a světlem při rychlosti 30 znaků za minutu.
 • Zašifruj určený text a jiný napiš neviditelným písmem.
 • Odvysílej a přijmi zprávu semaforem.
 • Ve třech po sobě jdoucích hrách na paměť si zapamatuj alespoň 2/3 věcí

Mistrovství KUCHAŘE

 • Nabrus nůž.
 • Na ohništi uprav 2 polévky, ne bramborovou.
 • Uvař guláš nebo jiné dušené maso.
 • Vař celý jeden den pro družinu či oddíl.
 • Upeč syrové maso na ohni.

Mistrovství TRAPERA

 • Uvaž 6 základních uzlů do 35 sekund a ovládej další tobě určené uzle a znej jejich praktické použití.
 • Dokaž znalost základních hvězd a souhvězdí.
 • Do knihy si namaluj základní druhy mraků a znej jaké věští počasí.
 • Vyrob si luk a šípy (min. 3), jedním z nich tref určený cíl.
 • Předveď krinolínu a talíř.