Glejt táborníka

 • Založ ohniště, dvěma zápalkami zapal oheň a na něm uvař 1/4 litru vody v ešusu do 15 minut
 • S někým ve dvojici postav a slož stan - jehlan, áčko a kouli - každý v daném časovém limitu
 • Uvaž šest základních uzlů do 60 vteřin
 • Překonej indiánským během vzdálenost 3 km
 • Přijmi a odvysílej zprávu v morseově abecedě
 • Pozoruj a hodinu po setkání popiš určeného člověka
 • Na ohništi uvař ešus bramborové polévky
 • Zašij trhlinu a přišij knoflík
 • Udělej sádrový odlitek stopy divoce žijícího zvířete
 • Dokaž znalost základních mapových značek - aretaci mapy - měření azimutu - orientaci podle mapy
 • Urči světové strany podle postavení slunce, hvězd a podle jiných znaků v terénu
 • Dokaž sou znalost základních pochodových značek
 • Poznej bezpečně deset z dvaceti vyjmenoých dřevin: smrk, borovice, jedle,modřín,cypřišek-zerav, lípa, javor, dub, buk, bříza, topol, vrba, olše, líska, jeřáb, jírovec maďal, akát, jasan, bez, janovec
 • Urči v přírodě dvanáct bylin z níže vyjmenovaných: blatouch, prvosenka, sasanka, smetánka, mochna nátržník, zvonek, jitrocel, ptačinec, kopretina, šťavel, kapraď samec, rozrazil, prha arnika, plavuň, kopřiva, hluchavka, konopice, třezalka, srha říznačka, bojínek, psárka, lipnice, orobinec
 • Vyprávěj jak žijí a znej stopy srnce, zajíce, veverky, lišky, ježka
 • Předveď obvaz prstů, kolena - zpevnění končetin při zlomenině - umělé dýchání
 • Popiš druhy krvácení - ošetření ran - první pomoc při mdlobě, úžehu a úpalu - uštknutí hadem
 • Dokaž znalost nouzových telefonních čísel a popiš vybavení lékárničky na výpravu a zdůvodni, kterou její část na co použiješ
 • Dokaž, že znáš a užíváš správnou výstroj a výzbroj na výpravy a umíš si vše správně zbalit.
 • Dokaž znalost jízdních řádů pro vlaky a autobusy
 • Přenocuj 30 nocí pod stanem nebo širákem a zúčastni se alespoň pěti vícedenních výprav