Historie

Historie našeho oddílu se počíná 12. května 1968.

Toho dne byl totiž po desítkách let obnoven 4. junácký oddíl a od toho okamžiku dodnes se scházejí kluci na družinovky a oddílovky, vyrážejí na výpravy, pořádají tábory, prostě konají vše co oddíl činí oddílem. Nutno v tuto chvíli připomenout, že žádný jiný oddíl to na Českobudějovicku takto dlouho nevydržel.

1968 - 1971 Léta skautská

Tato doba byla ve znamení velkého rozvoje skautského hnutí, které bylo do té doby zakázáno. Oddíl měl 25 členů a byl součástí 3. střediska Walden. V druhém roce činnosti se konal první tábor tam, kde se později začalo říkat Čtverland čili čtverácká země. Čtyřka, jak byl tehdy oddíl mezi junáky nazýván soupeřila s desítkou a, i když měli "deseťáci" starší kluky, mnohdy našemu oddílu podlehli.

Ale ouha, politická situace dolehla i na nás. Junák byl nucen sloučit se s pionýrem a vznikla PO SSM. Tehdy musel oddíl přijmout veledůležité rozhodnutí. Budeme dál? Nebo končíme?

Na oddílovce dne 4.9.1970 bylo hlasováním rozhodnuto. Šestnáct hlasů proti dvanácti řeklo: "Budeme dál, třebaže pionýři!" A tak se i stalo.

1971 - 1990 Léta pionýrská

Zpočátku to byly doby těžké neb každá maličkost byla našemu oddílu předhazována jako skautské prvky nebo metody. Vedoucí oddílu byli dokonce vyslýcháni na STB a činnost oddílu byla bedlivě sledována. Čtveráci se však semkli a jejich odhodlání pokračovat v oddílové činnosti se vším co k tomu patří jim pomohlo překonat nejednu vážnou překážku.

Prvního února 1971 se náš oddíl spojuje s oddílem Lišáci, také bývalými skauty.

V roce 1972 se počala stavět první bouda Srubárna, která se stala základem čtveráckého budování. Postupem doby vyrostly nedaleko Líčova na kaplicku čtyři sruby + jídelna, sušárna, kuchyně a další stavby, které patří k táboru i k celoročnímu užívání. Čtverland se stal středobodem všech lidiček velkých i malých, starých i mladých, kteří si říkají Čtveráci.

V roce 1977 zakládají dva čtveráci dívčí oddíl Šlápoty, který je od té doby naším souputníkem v oddílových historiích.

V osmdesátých letech se pozice našeho oddílu staly pevnější a příklad našeho oddílu dal vzniknout dalším a dalším oddílům podobného ražení. Stejně tak oddílové zkoušky, stopy, mistrovství jsou pro další oddíly příkladem k následování. Reprezentanti oddílu dosahovali pravidelně velmi dobrých výsledků v tábornických, branných či přírodovědných soutěžích. Prostě oddíl vzkvétal a s ním i 10. pionýrská skupina pod kterou patřil.

1990 - 1993 Léta zmatená a svobodná

Se změnami v naší zemi se i oddílový koráb dostal do doby bouří a vichrů. Stali jsme se opět skauty, tedy čtvrtým oddílem junáka. Bohužel jsme mezi některými "junáky" nenašli pochopení pro naše oddílové tradice a tak se oddíl rozhodl z Junáka vystoupit. Stal se svobodným junáckým oddílem a posléze členem České tábornické unie. Bohužel odchodem z Junáka přišel oddíl o Čtverland, neboť někteří skautští funkcionáři, mezi nimi byli i bývalí členové a příznivci oddílu, neuznali naše morální nároky na to co jsme sami svými silami a prostředky vybudovali. V roce 1992 jsme měli tábor ve Svébohách. V roce 1993 jsme začali budovat na pronajatém pozemku u obce Černice na Českokrumlovsku nové tábořiště. Bohužel naše práce byla přerušena opožděným restitučním nárokem a tak jsme zde strávili jenom jeden tábor.

1993 - současnost

Od podzimu roku 1993 jezdíme na hájovnu zvanou Mášovna. Tam jsme po několika letech usilovného hledání našli druhý domov. Je nám tam ve výšce 900 m n. m. nádherně. V roce 1998 jsme oslavili třicet let trvání našeho oddílu. V září 1998 došlo k zásadní změně. V oddíle začala fungovat družina Šlápot. Jedná se o holky, které snad jednou obnoví tradici dívčího oddílu Šlápoty. V roce 1999 s námi byly Šlápoty poprvé na táboře.